CAMPIONAT DE CATALUNYA PATÍ DE VELA 2017

 

 

ANUNCI DE REGATA

El Club Nàutic de Sant Pol de Mar, es complau en anunciar i organitzar el Campionat de Catalunya 2017 per les classes patí a vela categories 1era i 2ona els dies 29 i 30 d’abril, i 1 de maig de 2017.

1 REGLES 1.1    La regata es regirà per les regles tal i com es defineix al RRV 2017-2020. 1.2    L’apèndix P del RRV NO serà d’aplicació. 1.3    Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela. 1.4    Regles de Classe Patí a Vela. 1.5    En cas de discrepància entre aquest Anunci i les Instruccions de Regata prevalen aquestes últimes. 2 PUBLICITAT 2.1   Els   participants   podran   exhibir  publicitat   individual  classificada  com  de   Categoria   C   d’acord   amb   la Reglamentació 20 de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació. 3 ELEGIBILITAT Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la ISAF i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació. 4 INSCRIPCIONS 4.1   Aquesta regata està reservada a les següents classes: patí a vela categories 1era i 2ona. 4.2   Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi hauran d’enviar-se per correu electrònic a: secretaria@cnspm.es 4.3   Una embarcació no es considerarà  inscrita si no ha completat  la presentació  dels documents  següents  abans del termini d’inscripció:

  1. a) Llicència federativa de l’any actual.
  2. b) Carnet de Classe de l’any actual.
  3. c) Comprovant de pagament dels drets d’inscripció

4.4   Cada participant haurà d’abonar els drets d’inscripció en el següent compte: ENTITAT:                       BANKIA OF. 6869 DIRECCIÓ:                    C./ Riera Buscarons, 64 08360, Canet de Mar. TITULAR DEL COMPTE:      CLUB NÀUTIC SANT POL DE MAR DIRECCIÓ:                     C./ Dr. Furest, nº 11 08395, Sant Pol de Mar (Barcelona) NÚMERO DE COMPTE:           2038 6869 10 6000020305 IBAN:                              ES02 2038 6869 1060 0002 0305 REFERÈNCIA:                          Numero de vela i nom 4.5   Els drets d’inscripció seran de 30€ per als seniors, per les inscripcions realitzades fins el 16 d’abril. A partir del 17 d’abril, els    drets d’inscripció serán de 40 €. 4.6   El termini de la inscripció acabarà el dia 28 d’abril a les 17:00 hores. 4.7   El Comitè organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin després d’aquesta data. En el cas de qu siguin admeses, els drets d’inscripció serán de 50 €. 4.8   El Comitè organitzador podrà exigir la presentació  dels documents que justifiquin les dades de la inscripció. 5 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS´ 5.1   Cada participant haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, des de les 9:00 fins a les 13:00 hores del dia 29 d’abril de 2017. 5.2   El registre es condiciona a la signatura del full de registre i de l’acceptació de responsabilitat. 5.3   La llicència de Monitor col·laborador no serà considerada vàlida pel registre de tècnics. 6  PROGRAMA

DATA HORA ACTE
29 d’abril  2017 De 9:00 a 12:30h Registre participants
13:00 h Reunió de patrons
14:00 h Senyal d’atenció primera prova
30 d’abril  2017 i 1 de maig 12:00 h Senyal d’atenció
1 maig, post regata Pica pica i lliurament de trofeus

6.1   Hi ha programades 4 proves. 6.2   No es realitzaran més de dues proves per dia. 6.3   Proves necessàries per a la validesa del Campionat:  1. 7 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS´ 7.1   Cada participant haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, des de les 9:00 fins a les 13:00 hores del dia 29 d’abril de 2017. 7.2   El registre es condiciona a la signatura del full de registre i de l’acceptació de responsabilitat. 7.3   La llicència de Monitor col·laborador no serà considerada vàlida pel registre de tècnics. 7.4   L’últim dia no es donarà cap senyal d’atenció més tard de les 15:00h excepte desprès d’una crida general. 8 ACTES SOCIALS El dia 30 es celebrarà un sopar a on podran assistir tots els participants (inclòs en el preu de la inscripció). Ela acompanyants que ho desitgin podrán asistir inscribint-se i abonant el ticket del sopar entre les 9 i les 13 h del dia 29 d’abril. 9 FORMAT DE COMPETICIÓ El format de competició serà  en flota amb sortides separades per 1as i 2as. 10 PUNTUACIÓ S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV. 11 PREMIS Hi haurà trofeus per: Els tres primers classificats de la general de 1a categoria. Els tres primers classificats de la general de 2a categoria. La primera navegant femenina de  cada categoria. Primer veterà de la general. 12 RESPONSABILITAT Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. 13 INSTRUCCIONS Les Instruccions de Regata es podran veure al Taulell Oficial d’Anuncis els dies 29 d’abril, 30 d’abril i 1 de maig de 2017 14 REGATA PUNTUABLE PER A L’ASCENS A PRIMERA: Els 3 primers classificats de Segona ascendiran a Primera, tal com diu l’ADIPAV a seva página wb: “3 primeros clasificados de 2ª categoría en el “Campeonato de Cataluña” Links Destacats:

Anunci de regata: AR Campionat de Catalunya patí de vela 2017 Sant Pol

Recorreguts: IR ANNEX CCat Patí 2017 Sant Pol v1 (1) (3)

Instruccions de regata: IR SANT POLVFCV

Entrevista al Gerent del Principal Sponsor, Wiska: http://www.cmdsport.com/patin-vela/entrevistas/javier-cebrian-la-exigencia-del-patin-a-vela-concuerda-con-las-prestaciones-de-los-productos-wiska/

Plànol de Sant Pol: