ELECCIONS PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA CNSPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgut/uda consoci/consòcia,

Per la seva informació i d´acord amb l´art. 71è. dels nostres  Estatuts, t´adjuntem CONVOCATÒRIA D´ELECCIONS per cobrir tots els càrrecs de la Junta Directiva del Club i el corresponent CALENDARI ELECTORAL.

 

Rep una cordial salutació

 

 

 

 

 

IGNASI COSTA I CARRASCO

President Club Nàutic Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar, 12 de juliol de 2017

* Art. 71è.    La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers sis mesos de la seva vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè es faci abans de que clogui el mandat. Es farà pública mitjançant tramesa directa als Socis, i a més, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis del Club.

 

CONVOCATÒRIA ELECCIONS DEL CLUB NÀUTIC SANT POL DE MAR

La Junta Directiva del Club Nàutic Sant Pol de Mar, en reunió celebrada el dia 8 de juliol de 2017, va acordar la convocatòria d’eleccions, a partir del dia 10 d’enguany, per cobrir tots els càrrecs de la Junta Directiva del Club.

La Normativa electoral aplicable serà la que es defineix als nostres estatuts, art. 71è, el Decret 1/2000, de 31/7, Decret 34/2010 de 9/3 i 58/2010 de 4/5.

Per tant s’estableix:

1 –  Els càrrecs a cobrir són: President, un màxim de dos vicepresidents, un comodor, un secretari, un tresorer, un comptador, un nombre de vocals a determinar, de manera que sumats tots els components no passin de vint-i-un.

2 – Són electors i elegibles els socis ordinaris, majors d’edat, que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria, que tinguin una antiguitat mínima d’un any i que constin en el cens electoral, tancat el dia abans de la convocatòria.

3 – El cens de socis electorals serà exposat al Taulell Oficial d’Avisos des del dia 12/07/2017 al 23/07/2017. Les reclamacions s’acceptaran durant el període d’exposició fins a les 19 hores de l’últim dia.

4 – El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 27/07/2017 fins al dia 27/08/2017 a les 20 hores

Hauran de presentar-se per escrit, encapçalat pel candidat a President, amb el nom dels altres components amb la seva signatura i fotocòpia del DNI de tots, fins a un mínim de 2/3 de càrrecs a cobrir (14).

5 –  Les eleccions es realitzaran el dia 17/09/2017 des de les 10 hores fins a les 15 hores en el local del Club Nàutic.

6 –  Serà imprescindible la identificació dels socis mitjançant el DNI o altre document oficial amb foto, en el moment de votar.

7 – No s’admet el vot per correu o delegat.

CALENDARI ELECTORAL 

1 –  Reunió Junta Directiva per aprovar Eleccions. 08/07/2017
2 –  Constitució Junta Electoral 11/07/2017
3 –  Pressa possessió Junta Electoral 12/07/2017
4 –  Exposició Cens Electoral 12/07/2017 al 23/07/2017
5 –  Resolució reclamacions Cens Electoral 26/07/2017
6 –  Aprovació Cens Electoral 26/07/2017
7 –  Nomenament Comissió Gestora (si escau) 26/07/2017
8 –  Presentació de Candidatures 27/07/2017
9 – Termini Final de Presentació de Candidatures fins les 20 h. a la secretaria del Club 27/08/2017
10 – Comprovació de candidatures i proclamació. 29/08/2017
11 – Proclamació definitiva en cas d’una única candidatura 29/08/2017
12 – Obertura fase electoral, en cas de més d’una candidatura 29/08/2017
13 – Jornada electoral, escrutini i proclamació 17/09/2017

L’endemà de la proclamació de la candidatura guanyadora, notificació a la Federació Catalana de Vela, al Registre d’entitats Esportives del Consell  Català de l’Esport i pressa de possessió de la nova Junta.

MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL CNSPM 2017

Tal Com ens indica l’Art. 73è dels Estatuts del CNSPM, els membres de la Junta Electoral  han de ser el soci més antic i el soci més nou juntament amb un tercer soci escollit d’entre a la resta dels socis del Club.

Els socis que actualment formen part de la Junta electoral són:

  • Raul Juncosa Talamas: soci més antic
  • Mercè Vidal Pahissa: sòcia més nova
  • Albert Font Lacambra: tercer soci designat pels altres dos membres

No se admiten más comentarios